Help Antoinet vechten voor haar leven!

Stichting Help Antoinet vechten voor haar leven

Bankrekening IBAN:
NL52 RABO 0362 8923 18
t.n.v. Stichting Help Antoinet vechten voor haar leven

U kunt ook doneren via onderstaande donatie platform.
Hier kunt u eventueel anoniem doneren via IDeal, Paypall en Creditcard

Geef.nl

 

 

 

Beleidsplan/Statuten

stichting Help Antoinet vechten voor haar leven:
Stichting Help Antoinet vechten voor haar leven is gevestigd aan de St. Wilbertstraat 3 te Demen
De doelstellingen zijn:
 • Inzamelen van geld voor de benodigde behandelingen aan de erfelijke bindweefselziekte Ehlers Danlos Syndroom van Antoinet van Herpen, inclusief de kosten voor vervoer en verblijf in binnen- en buitenland en
 • Het inzamelen van geld voor eventuele hulpmiddelen en aanpassingen in de woning van Antoinet
 • Het inzamelen van geld voor de aanschaf, opleiding en begeleiding van een hulphond , hulpmiddelen maar ook (financieel) ondersteunen van lotgenoten.
 • De stichting zal minimaal 90% van de beschikbare ondersteuningsmiddelen aan het verwezenlijken van het doel besteden, met aftrek van algemene kosten.
Wijze van werving van gelden
Het vermogen van Stichting Help Antoinet vechten voor haar leven kan gevormd worden door:
 1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren,
 2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is,
 3. subsidies,
 4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen,
 5. opbrengsten van activiteiten van de stichting,
 6. alle andere baten.
Beheer van vermogen
Bestuur
Stichting Help Antoinet vechten voor haar leven heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit 3 personen, te weten een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Activiteiten bestuur
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
 1. Het opzetten en begeleiden projecten
 2. Het actief werven van gelden door naamsbekendheid door middel van actief te zijn op social media en de website
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting .
 1. De inkomsten van de stichting worden in eerste plaats gebruikt om de uitgaven mee te compenseren
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te ondersteunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk en streeft het algemeen belang na. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende kosten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
Steun Antoinet in haar strijd!